• MGK-pack d.d. Rijeka

Trodjelne varene limenke

U sklopu svog proizvodnog programa MGK-pack ima usvojenu tehnologiju varenih limenki za suhe i praškaste proizvode u sklopu koje može ponuditi široku paletu proizvoda, odnosno limenki različitih promjera i visina s više vrsta poklopaca.
Limenke mogu biti kompletirane lako otvarajućim poklopcima izrađenim od bijelog lima, aluminija ili poklopcima s aluminijskom folijom. Na ovaj način kupac može izabrati najbolju opciju s obzirom na sadržaj punjenja.
Vanjska strana limenke može biti tiskana ili zaštićena lakom. Tehnologija unutarnjeg lakiranja određuje se sukladno sa sadržajem punjenja i pojedinačnim zahtjevima različitih tržišta za zaštitom konzerviranog sadržaja.

Preuzmite katalog proizvoda
praskasti

Trodjelne varene limenke
nazivne mjere zapremina
ml
orebrane - da
nerebrane - ne
unutarnji promjer
d / mm
visina
h / mm
Ø 73 (us 300) 40
41.5
43
44.5
54
56
58
72
83
105
110
117
137
144
149
155
196
204
212
270
314
405
425
460
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
Ø 99 (401) 107 760 okrugla limenka sa lako otvarajućim poklopcem od lima sa zaštitnim slojem kositra ili kroma
Ø 99 (us 400) 47
63
119
300
425
850
ne
ne
da