• MGK-pack d.d. Rijeka

Prodaja poslovnih prostora i zemljišta

1. Poslovna zgrada u Rijeci, Milutina Barača br. 7

 • proizvodni, skladišni, uredski prostori
 • ukupna površina 7.400 m²
 • z.k.ul. 3518, poduložak 85 i 87 k.o. Rijeka
 • 2. Poslovna zgrada u Tršću, grad Čabar

 • proizvodna hala, neto površine 1044 m², opremljena za proizvodnju disperzivnih boja
 • z.k. ul. 743, k.o. Čabar, k.č. 6326/1,6322
 • uređeno zemljište površine 19.908 m², z.k. ul. 743, k.o. Čabar, k.č. 6326/3,6323, 6324, 6325, 4952
 • 3. Kukuljanovo, Industrijska zona, radna zona - 27

 • atraktivno građevinsko zemljište smješteno uz glavnu prometnicu Čavle-Bakar
 • ukupna površina 17.000 m², parcelirano, opće namjene s pristupom na javno prometnu površinu
 • z.k.ul. 1866, k.o. Kukuljanovo, k.č 2552/4, 2552/5, 1574/41

 • U vezi dogovora za razgledavanje poslovnih prostora, prodajnih uvjeta te ostalih obavijesti obratite se na
  Tel: 051/503-040, Fax: 051/251-312, E-mail: general@mgk-pack.com