• MGK-pack d.d. Rijeka

Limotisak

Više od pola stoljeća iskustva u tiskanju lima povezano s modernom opremom za tisak i lakiranje čine nas vodećom litografskom tvornicom u regiji. Naša najveća snaga visoka je kvaliteta tiska i zaštite limenki, zatvarača i ostale metalne ambalaže lakom te fleksibilnost pri ispunjavanju zahtjeva naših kupaca. Našim proizvodnim linijama u mogućnosti smo pružiti usluge tiska i lakiranja na pokositrenom, kromiranom i aluminijskom limu debljina od 0,155 mm naviše.

limotisak

Visoku kvalitetu otiska jamči vlastiti laboratorij u kojemu se prati svaki pojedini nalog od definicije proizvoda, preko odabira optimalne tehnologije tiska i lakiranja, do proizvodnje i kompletne kontrole proizvoda. Za svaki pojedinačni tip proizvoda određuje se tehnologija unutarnjeg lakiranja sukladno sa sadržajem punjenja te pojedinačnim zahtjevima različitih tržišta za zaštitom konzerviranog sadržaja.
Naša grafička priprema na raspolaganju je također prilikom razrade i usvajanja najsloženijih grafičkih rješenja. Osim za potrebe vlastite proizvodnje MGK-pack nudi cjelovitu uslugu limotiska ostalim proizvođačima metalne ambalaže, a posebno proizvođačima krunskih, navojnih i twist-off zatvarača.